СПИСАК СТАНАРА ПО ПРЕЗИМЕНИМА на дан 2022. 05. 01. 

спрат стан презиме лифт   спрат стан презиме лифт
2 9 АНЂЕЛИЋ мали лифт   6 31 МАНДИЋ Д. велики лифт
1 8 АРСИЋ велики лифт   9 42 МАНДИЋ Н. мали лифт
1 7 БАЛЕВИЋ велики лифт   3 17 МАРКОВИЋ велики лифт
4 21 БЕЛАЋЕВИЋ велики лифт   8 39 МИЛАНКОВИЋ мали лифт
3 16 БОШКОВИЋ велики лифт   2 11 МИЛОШЕВИЋ велики лифт
6 33 ВАСИЋ велики лифт   П 1 МИТРИЋ  
7 38 ВЛАХОВИЋ велики лифт   П 01Б МИТРОВИЋ  
5 28 ВЛАШКОВИЋ велики лифт   7 37 Наранчић велики лифт
4 22 ВОЗАРЕВИЋ велики лифт   4 22 НИКОЛИЋ В. велики лифт
5 28 ГЛАВОЊИЋ велики лифт   6 32 НИКОЛИЋ С. велики лифт
1 8 ДИМИЋ велики лифт   2 10 ПАВЛИЧЕВИЋ мали лифт
6 30 ДОБРИЛОВИЋ мали лифт   6 29 ПАНОВСКИ мали лифт
6 30 ДРАГОВИЋ мали лифт   6 32 Перазић велики лифт
7 36 ЗГРАБЉИЋ велики лифт   5 26 ПЕТРОВИЋ велики лифт
9 43 ЗУПАНЕЦ велики лифт   2 10 ПОЛЕДИЦА мали лифт
П 2 ИЛИЋ Д.     4 23 Поткоњак велики лифт
1 6 ИЛИЋ М. велики лифт   8 40 РАДОЈЕВИЋ мали лифт
4 23 ИЛИЋ И. велики лифт   9 45 РАДОЈЛОВИЋ мали лифт
7 34 ЈЕРЕМИЋ мали лифт   5 27 РАДОШ велики лифт
3 14 ЈОВАНОВИЋ М, П, Љ, мали лифт   2 13 РАЂЕН велики лифт
6 32 ЈОВАНОВИЋ А. велики лифт   1 5 РАТКОВИЋ мали лифт
7 34 ЈОВАНОВИЋ Д. велики лифт   П 3 САВИЋ  
7 35 ЈОВАНОВИЋ С, М, и Ф. мали лифт   3 18 СИМИЋ велики лифт
5 24 ЈОВИЋ мали лифт   4 19 СКОКО мали лифт
2 12 ЈОСЕВСКИ велики лифт   П 01А СРЕТЕНОВИЋ  
4 21 КАНТАР велики лифт   4 20 СТОЈАНОВИЋ мали лифт
6 33 КАСТРАТОВИЋ велики лифт   5 25 ТАСИЋ мали лифт
8 44 КОРАЋ МИЛЕТИЋ мали лифт   8 39 ТРИФУНОВИЋ мали лифт
П 01А КОСАНИЋ     7 35 ЦВЕТКОВИЋ мали лифт
1 4 КОСТИЋ мали лифт   3 15 ЧОРБИЋ мали лифт
6 29 КОТРОНИС мали лифт   7 37 ШЕШЕВИЋ велики лифт
1 8 Лекић велики лифт